v.d. direktora Opšte bolnice Novi Pazar
Dr sci med Meho Mahmutović
specijalista pedijatrije

pomoćnik direktora za medicinska pitanja
dr Alan Kurpejović
specijalista ortopedije

pomoćnik direktora za tehnička pitanja
dipl. ing Dragan Komatina

pomoćnik direktora za ekonomska pitanja
dipl. ecc Milanka Slavković

pomoćnik direktora za pravna pitanja
dipl. pravnik Heda Škrijelj

glavna sestra bolnice
vms Ajsela Batilović

lice zaduženo za dostavljanje podataka o boju mr i ct pregleda

Selma Muratović

radiologija.obnp@gmail.com