Opšta bolnica Novi Pazar , osnovana je Odlukom Vlade R Srbije , kada je Vlada donela Odluku o osnivanju Opšte bolnice Novi Pazar, o5 broj 022-831/ 2012 od 09. 02.2012.

Nakon toga , bolnica je registrovana u Privrednom sudu u Kraljevu, upisana u sudski registar, reg. uložak br. 5-415-00 od 23. 11. 2012. godine i koja od tada posluje pod imenom: OPŠTA BOLNICA NOVI PAZAR, ul. Generala Živkovića br. 1, Novi Pazar.

Opšta bolnica Novi Pazar je ustanova sekundarnog nivoa.

Za vreme boravka u Opštoj bolnici Novi Pazar, pacijenti se moraju pridržavati utvrdjenog rasporeda dnevnog vremena i to:

06:00 Ustajanje i umivanje

06:00-06:45 Uzimanje laboratorijskih analiza

06:45-07:30 Priprema odeljenja za lekarsku vizitu

07:30-08:30 Lekarska vizita

08:30-09:00 Doručak

09:00-12:30 Terapijski postupci i dijagnostičke procedure

12:30-13:00 Ručak

14:30-15:30 Poseta odredjenim danima (sreda, petak, nedelja)

17:30-18:30 Večera

22:00 Gašenje svetla i spavanje

Ishrana pacijenata vrši se po odgovarajućim dijetama koje su sastavni deo lečenja. Zabranjuje se zadržavanje lako kvarljive hrane na odeljenju.

Zabranjeno je nepotrebno zadržavanje po hodnicima i pomoćnim prostorijama. Bolesnik po pravilu leži u svom krevetu i može ga napustiti samo u odredjeno vreme uz odobrenje lekara.

Zabranjeno je u posetu dovoditi decu mladju od 12 godina starosti.

Ukoliko su povredjena Vaša prava u procesu lečenja i nege imate pravo da se putem zvaničnog prigovora obratite načelniku i glavnoj sestri odeljenja.