Opšta bolnica Novi Pazar , osnovana je Odlukom Vlade R Srbije , kada je Vlada donela Odluku o osnivanju Opšte bolnice Novi Pazar, o5 broj 022-831/ 2012 od 09. 02.2012.

Nakon toga , bolnica je registrovana u Privrednom sudu u Kraljevu, upisana u sudski registar, reg. uložak br. 5-415-00 od 23. 11. 2012. godine i koja od tada posluje pod imenom: OPŠTA BOLNICA NOVI PAZAR, ul. Generala Živkovića br. 1, Novi Pazar.

PIB Opšte bolnice Novi Pazar 107836303, matični broj 17828991

 1. Broj zaposlenih u Opštoj bolnici Novi Pazar, kada je ista osnovana je 611 zaposlenih
 1. Broj medicinskih radnika je bio 453 a od toga doktora medicine 121 i medicinskih
 2. sestara/tehničara 329.
 3. Magistar farmacije 1, zdravstvenih saradnika 3
 4. Broj nemedicinskih radnika je bio 158, od toga servirki 20, spremačica 53, vozača 4, pomoćno tehničkog osoblja 56
 5. Administrativnih radnika 25
 • Broj trenutno zaposlenih u Opšțoj bolnici Novi Pazar je 677
 1. Broj medicinskih radnika je 534 a od toga doktora medicine 151 i medicinskih sestara/tehničara 383.
 2. Magistar farmacije 1, zdravstvenih saradnika 3
 3. Broj nemedicinskih radnika je 139, od toga servirki 17, spremačica 42, vozača 6, pomoćno tehničkog osoblja 52
 4. Administrativnih radnika 22

U međuvremenu je primljeno 84 radnika, od toga doktora medicine 30, medcinskih

sestara/tehničara 54. (Napomena broj nemedicinskih radnika je manji za 19) Broj službi u vreme osnivanja bio je 30 i sada je isti broj.