Finansijski plan za 2018. godinu – preuzmi ovde.

Finansijski plan za 2019. godinu – preuzmi ovde.

Finansijski plan za 2020. godinu – preuzmi ovde.

Finansijski plan za 2021. godinu – preuzmi ovde.

Rebalans finansijskog plana 2019 – preuzmi ovde.

II Rebalans finansijskog plana 2019 – preuzmi ovde.

III Rebalans finansijskog plana 2019 – preuzmi ovde.

Predlog Rebalansa Finansijskog Plana za 2020 godinu – preuzmi ovde.

Predlog druge izmene finansijskog plana za 2020 godinu – preuzmi ovde.

Prva izmena finansijskog plana za 2021 godinu – preuzmi ovde.

Druga izmena finansijskog plana za 2021 godinu – preuzmi ovde.

Treća izmena finansijskog plana za 2021 godinu – preuzmi ovde.

Četvrta izmena finansijskog plana za 2021 godinu – preuzmi ovde.

Peta izmena finansijskog plana za 2021 godinu – preuzmi ovde.

Prva izmena finansijskog plana za 2022 godinu – preuzmi ovde.

Druga izmena finansijskog plana za 2022 godinu – preuzmi ovde.