Potpisan Sporazum o početku izgradnje Opšte bolnice u Novom Pazaru

U Kancelariji za upravljanje javnim ulaganjima u Beogradu danas su gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac i direktor Kancelarije Marko Blagojević potpisali sporazum o zajedničkom sprovođenju javne nabavke na izgradnji, dogradnji, rekonstrukciji i adaptaciji opšte bolnice u Novom Pazaru.

Projekat je vredan 5.1 milijardi dinara, a obuhvata izgradnju novog hirurškog bloka sa rekonstrukcijom postojećeg, izgradnju zgrade psihijatrije, nadogradnju internog odeljenja i potpunu rekonstrukciju postojećeg objekta kao i detaljnu adaptaciju Doma zdravlja. Sam projekat ne podrazumeva samo zdravstvenu infrastrukturu već i prijem novih kadrova, istakao je direktor Opšte bolnice dr. Meho Mahmutović

Uz ove medicinske objekte programom je predviđena i izgradnja nove toplane na gas i biomasu kao i izgradnja srednjenaponska trafostanice 35/10kV sa pripadajućim dalekovodima.

Ovo je najveće ulaganje u zdravstvo Novog Pazara u njegovoj istoriji a priprema projektno – tehničke dokumentacije kao i izmena planskih akata je trajala nekoliko godina.

U toku je priprema projekata za ostale objekte u krugu bolnice sa kojima će se aplicirati odmah nakon završetka ovih.

Izvor: RTVNP