Renoviranje bolničkih i radnih prostorija

U Opštoj bolnici Novi Pazar se nastavlja sa krečenjem i renoviranjem radnih prostorija.Osim renoviranja i krečenja Hirurškog bloka, okrečena je i „B“ strana Internog odeljenja sa Koronarnom jedinicom. Radovi se nastavljaju na Infektivnom odeljenju gde se osim krečenja bolesničkih soba, renoviraju i sanitarne prostorije.
Sredstva je obezbedila naša ustanova i donatori iz Tutina i Novog Pazara.
[unitegallery renoviranjeinfektivnointerno]