Opšta bolnica Novi Pazar je ustanova sekundarnog nivoa.

Za vreme boravka u Opštoj bolnici Novi Pazar, pacijenti se moraju pridržavati utvrdjenog rasporeda dnevnog vremena i to:

 

06:00 Ustajanje i umivanje

06:00-06:45 Uzimanje laboratorijskih analiza

06:45-07:30 Priprema odeljenja za lekarsku vizitu

07:30-08:30 Lekarska vizita

08:30-09:00 Doručak

09:00-12:30 Terapijski postupci i dijagnostičke procedure

12:30-13:00 Ručak

14:30-15:30 Poseta odredjenim danima (sreda, petak, nedelja)

17:30-18:30 Večera

22:00 Gašenje svetla i spavanje

 

Ishrana pacijenata vrši se po odgovarajućim dijetama koje su sastavni deo lečenja. Zabranjuje se zadržavanje lako kvarljive hrane na odeljenju.

Zabranjeno je nepotrebno zadržavanje po hodnicima i pomoćnim prostorijama. Bolesnik po pravilu leži u svom krevetu i može ga napustiti samo u odredjeno vreme uz odobrenje lekara.

Zabranjeno je u posetu dovoditi decu mladju od 12 godina starosti.

Ukoliko su povredjena Vaša prava u procesu lečenja i nege imate pravo da se putem zvaničnog prigovora obratite načelniku i glavnoj sestri odeljenja.