Četvrta nacionalna studija prevalencije bolničkih infekcija i potrošnje antibiotika

U toku ove nedelje u Opštoj bolnici Novi Pazar započeto je sprovođenje istraživanja u okviru Četvrte nacionalne studije prevalencije bolničkih infekcija i potrošnje antibiotika, u organizaciji Ministarstva zdravlja Republike Srbije, u saradnji sa Republičkom stručnom komisijom za nadzor nad bolničkim infekcijama, Institutom za javno zdravlje ,, Dr Milan Jovanović-Batut” i mrežom instituta i zavoda za javno zdravlje.

Radna grupa naše bolnice, čiji su članovi imenovani od strane direktora Dr Mirsada Đerleka, pojačana je angažovanjem epidemiologa Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar, Dr Safeta Ganića. Članovi ove Radne grupe prošli su odgovarajuću edukaciju, i maksimalno spremno i odgovorno ušli u realizaciju ovog projekta koji se sprovodi u periodu od 1. do 30. novembra 2017. godine u svim bolnicama u Srbiji ( 40 opštih bolnica, 9 instituta, 4 kliničko-bolnička centra, 4 klinička centra, uključujući i dve privatne bolnice), sa očekivanim obuhvatom od oko 15000 pacijenata.

Studiju na terenu izvodi 170 anketara kojima koordinišu stručnjaci Posebne radne grupe za izvođenje Četvrte nacionalne studije prevalencije bolničkih infekcija i potrošnje antibiotika Ministarstva zdravlja, Republičke stručne komisije za bolničke infekcije, Instituta za javno zdravlje ,, Dr Milan Jovanović-Batut” i 25 instituta i zavoda za javno zdravlje.

Četvrta nacionalna studija prevalencije bolničkih infekcija i potrošnje antibiotika izvodi se prvi put u saradnji i koordinaciji sa Evropskim centrom za prevenciju i kontrolu bolesti ( European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC), te će prvi put rezultati naše nacionalne studije biti poredivi sa rezultatima cele Evrope, i naći se na jedinstvenoj mapi Evrope.

U Srbiji se prvi put paralelno sprovodi i studija potrošnje antibiotika, što je u skladu sa inicijativom Ministarstva zdravlja, nacrtom Nacionalnog programa za kontrolu antimikrobne rezistencije i racionalne upotrebe antibiotika. Studija se izvodi u okviru ,, Drugog projekta razvoja zdravstva Srbije” Ministarstva zdravlja, koji se finansira iz kredita Svetske banke.

Studija se izvodi sa ciljem sagledavanja učestalosti bolničkih infekcija, njihovih prouzrokovača, i potrošnje antibiotika, kao i radi planiranja daljih aktivnosti u njihovoj prevenciji.
Bolničke infekcije mogu značajno da umanje kvalitet lečenja, da dovedu do produženja bolničkog ležanja i povećane potrošnje antibiotika, što sve dovodi i do povećanja ukupnih troškova lečenja. Bolnička infekcija je infekcija koja je nastala tokom hospitalizacije, odnosno koja nije bila prisutna ili pacijent nije bio u stanju inkubacije u momentu prijema u bolnicu.

Ono što bolničke infekcije čini problematičnim je da ih izazivaju mikroorganizmi koji stalno menjaju svoje karakteristike i što su često otporni na različite vrste antobiotika. Obzirom na ovakvu prirodu samih mikroorganizama, a i potrebu da se zaštite naročito osetljivi pacijenti (najveći broj ovih infekcija javlja se u jedinicama intenzivne nege), a da bi se sačuvao postojeći terapijski spektar ( s obzirom na rastuću rezistenciju) razumljiva je potreba Ministarstva zdravlja za razvijanjem politika i sprovođenjem aktivnosti za sprečavanje širenja bolničkih infekcija.

Veoma je važna i edukacija pacijenata, jer higijenske navike pacijenata, pušenje duvana, prekomerna telesna težina, nepoštovanje kalendara vakcinacije, pre svega protiv gripa i pneumokokne infekcije u populaciji imunokompromitovanih i starijih osoba, takođe mogu da doprinesu nastanku bolničkih infekcija.

renoviranjeGAO

Renoviranje GAO odeljenja

Ginekološko-akušersko odejenje u Novom Pazaru je četvrto porodilište u Republici Srbiji po broju porođaja i pruženih usluga.Godišnje se na GAO :
• porodi 2200 – 2500  trudnica,
• uradi  oko 600 carskih rezova,
• uradi  oko 150 – 200 ginekoloških operacija,
• uradi oko 1500-2000 ginekoloških intervencija,

Sprečavanje korupcije u zdravstvu

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije formiralo je Radno telo za borbu protiv korupcije u sistemu zdravstva.

Predsednik Radnog tela je ministar Zlatibor Lončar. Po dogovoru sa Ministrom Lončarom našu bolnicu je 24.09.2015. god. posetio glavni koordinator Mario Spasić.
Sastanku su prisustvovali direktori Opšte bolnice dr Mirsad Djerlek,Doma zdravlja dr Ervin Ćorović , Specijalne bolnice dr Sonja Radetinac, zdravstveni inspektor Ministarstva zdravlja dr Slavoljub Ivošević i načelnici odeljenja Opšte bolnice.

Spasić je prisutnima izneo zadatke ovog tela i naglasio da je cilj suzbijanje korupcije i svih vidova zloupotrebe u zdravstvenom sistemu.
U prvom planu biće interesi pacijenata i razmatranje njihovih pritužbi na postojanje koruptivnih elemenata i njihovo hitno procesuiranje .Pacijenti moraju biti zaštićeni od svih vidova korupcije.

Rad i postojanje ovog tela podržali su svi prisutni. Nakon sastanka Spasić je obišao nekoliko odeljenja Opšte bolnice I razgovarao sa pacijentima.