Delegacija Konje u Opštoj bolnici

U zvaničnoj poseti Novom Pazaru boravila je delegacija grada Konja iz Republike Turske. Predvodio ju je gradonačelnik tog grada Ugur Ibrahim Altaj. On je sa domaćinima, gradonačelnikom Nihatom Biševcem i njegovim saradnicima razgovarao o bratskim odnosima dva grada i naroda, te mogućnostima za unapređenje sveukupnih odnosa. U delegaciji gostiju bili su i državni pravobranilac Ramazan Solmaz, predsjednik Suda Hasan Aj, generalni sekretar Gradske uprave Konje Erčan Uslu i direktor bolnice iz Konje Izet Sančakli. Delegacija Konje posetila je novopazarsku Opštu bolnicu u koju je ranije dopremljena značajna donacija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Konji i Crvenog polumeseca.

Gradonačelnik Konje Ugur Ibrahim Altaj u više navrata ističe da je zadovoljstvo pomagati bratskom narodu Sandžaka. Altaj kaže da je velika zasluga za ovu donaciju i rukovodstva grada Novog Pazara i Opšte bolnice koji vrijedno rade u interesu građana ovog grada i regiona.

Donacija od 400 električnih kreveta Opštoj bolnici znak je velike solidarnosti i brige uspešnih ljudi poreklom iz Sandžaka koji su priznati stručnjaci u Turskoj. Direktor Opšte bolnice Novi Pazar dr. Meho Mahmutović kaže da je primarni cilj unapređenje usluga i zdravstvene zaštite, a da su najveći donatori Ministarstvo zdravlja i prijatelji grada Novog Pazara, pa je tako dr. Mahmutović iskazao zahvalnost delegaciji Konje koju je predvodio njen gradonačelnik. “Isticali smo više puta izuzetnu pomoć Ministarstva zdravlja Republike Srbije ali i međunarodnu podršku od naših dugogodišnjih prijatelja kao što je TIKA. U prethodnom periodu kompletno je uz poršku Turske razvojne agencije rekonstruisan Ginekološki blok, opremljen deo nefrološkolg bloka, a od bratskog grada Konja dobili smo ležajeve od kojih će jedan broj biti ustupljen Specijalnoj bolnici za neuro muskularne bolesti”, kazao je direktor Opšte bolnice dr. Meho Mahmutović.

ALBUM