“Kvele petrol” Opštoj bolnici donirao aspirator i uređaje za laringoskopiju

Opštoj bolnici Novi Pazar uručeni su i set uređaja za laringoskopiju i aspirator. Vrijedna i značajna oprema donacija je jednog od društveno najodgovornijih preduzeća sa ovog područja , kompanije “Kvele petrol”.

Menadžment kompanije “Kvele petrol” nakon realizovanog projekta stipendiranja najboljih studenata i drugih društveno odgovornih poduhvata donirao je novopazarskoj Opštoj bolnici vrijednu i veoma važnu medicinsku opremu. Donacijom novog aspiratora i seta uređaja za uvođenje pacijenata u anesteziju, uključujući i druge realizovane humane i plemenite akcije, kompanija “Kvele petrol” pozicionirala se kao visoko odgovorno društveno preduzeće u Novom Pazaru.

Menadžer kompanije “Kvele petrol” Ervin Ajdarpašić u izjavi za Radio televiziju Novi Pazar objašnjava da su aparati kupljeni novcem izdvajanim od prodaje naftnih derivata na njihovoj benzinskoj pumpi tokom prošlog i ovog mjeseca. Njihovom odlukom od svakog prodatog litra tokom dva mjeseca izdvajana su po dva dinara.

Direktor novopazarske Opšte bolnice dr Meho Mahmutović pohvalio je gest i akciju kompanije “Kvele petrol”, te naglasio da je ta inicijativa prihvaćena sa velikim zadovoljstvom.

Načelnik Odjeljenja anestezije novopazarske Opšte bolnice Nermin Feković uz riječi hvale za donatore i njihovu plemenitu akciju objašnjava da su uređaji veoma važni zarad boljeg pružanja medicinskih usluga pacijentima.

Menadžment kompanije “Kvele petrol” u prethodno realizovanim akcijama uložio je značajna novčana sredstva u uređenje osnovnih škola “Vuk Karadžić”, “Rifat Burdžović-Tršo” i škole u Muru.