U Opštoj bolnici posao i za najbolje učenike srednjih medicinskih škola

U novopazarskoj Opštoj bolnici, nacionalnim programom Ministarstva zdravlja Republike Srbije, zaposleni su najbolji učenici srednjih medicinskih škola. Programom kojim je obuhvaćena i ta zdravstvena ustanova želi se sprečiti odlazak najboljih lekara i medicinskih sestara, jer je cilj da o zdravlju građana Novog Pazara i ostalih gradova u zemlji brinu najbolji zdravstveni radnici.

Nacionalni program podrazumijeva radno angažovanje najuspješnijih učenika tri profila srednjih medicinskih škola za zanimanja medicinska sestra-tehničar, pedijatrijska sestra i ginekološko-akušerska sestra.

U razgovoru sa mladima, budućim medicinskim radnicima, direktor Opšte bolnice Novi Pazar dr Meho Mahmutović najprije je na zasnivanju radnog odnosa čestitao Mahmutović je ponovio svoj stav da mjesta u Opštoj bolnici ima samo za najbolje đake i studente, dobre ljude i buduće vrhunske ljekare.

Prioritet pri odabiru imali su kandidati koji su završili srednju školu sa najboljim uspjehom.

Posao u Opštoj bolnici u ovom krugu dobio je i svršeni student medicine Irfan Ćorović, on je svoje visoko obrazovanje završio prosječnom ocjenom 9,78.

Zapošljavanje po nacionalnom programu će biti obavljano u skladu sa kadrovskim planovima zdravstvenih ustanova i finansijskim planom Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Izvor: rtvnp.rs