Američki lekari asistenti i na operacijama

Lekari iz Amerike, koji već drugi dan borave u Novom Pazaru, u saradnji sa našim lekarim učestvuju i u operativnim zahvatima. Razmenjena su i iskustva i u oblasti ortopedije i nefrologije.
Eminentni tim iz Amerike, već dva dana borave na novopazarskim odeljenjima. Upoznaju sa radom naših lekara, koji od stručnjaka iz raznih oblasti medicine dobijaju savete kako da unaprede svoj rad. Posetili su i nefrologiju, gde se leči oko 100 bolesnika na dijalizi.

Načelnik ovog odeljenja dr Edvin Hadžibulić je goste upoznao o značajnim projektima, koji se realizuju, a tiču se praćenja parametara bolesti poremećaja metabolizma, kalcijuma i kostiju i kontinuiranog praćenja lečenja anemije kod bolesnika na hroničnoj hemodijalizi.

Ortoped iz Sjedinjenih Američkih Država, bio je asistent dr Alanu Kurpejoviću na operaciji.

“Počastvovani smo što smo u Novom Pazaru i što možemo da razmenimo iskustva sa vašim ortopedima. Prisustvovali smo nekim opearcijama i doktor Alan mi je pokazao neke od metoda koje ja nisam do sada radio i mogu da kažem da sam oduševljen. Nadam se da ću i ja kolege ovde nešto naučiti i da će se naše profesionalno prijateljstvo i dalje razvijati”, rekao je dr Dejvid Burandit.

Ortoped dr Alan Kurpejović ističe zadovoljstvo što je sa kolegama iz Amerike uspostavljen ne samo profesionalni već i prijateljski odnos. Tokom današnjeg operativnog zahvata kolege su razmenili iskustva.

Dr Kurpejović ocenjuje da je već drugi dolazak lekara iz Amerike kao veliki uspeh.

Lekari iz Amerike će do kraja nedelje boraviti na novopazarskim odeljenjima, gde će zajedno sa našim lekarima raditi kao konsultanti.