Uspešna poseta gradu Konji

Direktor Opšte bolnice Meho Mahmutović rekao je da je dobar posao urađen u Konji. „Dogovorili smo konkretnu saradnju sa vrhunskom Univerzitetskom klinikom gde će naši lekari moći da borave na postdiplomskim studijama, da uče najsavremenije metode, posebno iz oblasti hirurgije i kardiologije.

Dobićemo i donaciju u vidu kvalitetnih kreveta za našu bolnicu. Posebno bih istakao realizaciju ideje doktora Bušata, projekat sanacije ili izgradnje Infektivnog odeljenja. Drago mi je da su naši ljudi ovde veoma cenjeni, posebno lekari.“