Nova oprema na GAO odeljenju

Oprema obezbedjena donacijom Turske agencije za medjunarodnu pomoć i saradnju (TIKA) stigla u Opštu bolnicu Novi Pazar.
[unitegallery noviaparatinagao]