Renoviranje GAO odeljenja

Ginekološko-akušersko odejenje u Novom Pazaru je četvrto porodilište u Republici Srbiji po broju porođaja i pruženih usluga.Godišnje se na GAO :
• porodi 2200 – 2500  trudnica,
• uradi  oko 600 carskih rezova,
• uradi  oko 150 – 200 ginekoloških operacija,
• uradi oko 1500-2000 ginekoloških intervencija,
      U toku godine na GAO bude hospitalizovano 4500-5000 pacijenata. Ginekološko-akušersko odeljenja pokriva veliko područje-Novi Pazar, Sjenicu, Tutin, Rašku, Lešak, Leposavic, Zubin Potok i deo Kosovske Mitrovice, sa oko 250 000 – 300 000 stanovnika. Cilj Opšte bolnice  je da se preraste u Regionalni centar odnosno u Kliničko-bolnički centar. Da bi mogli da ostvarimo ovaj cilj, da bi povećali bezbednost naših pacijentkinja, da bi povećali procenat zdravo rođene dece, da bi smanjili procenat operativnih i dijagnostičkih komplikacija  naophodno je renoviranje odeljenja i nabavka nove opreme i aparata. GAO je 2002.godine ušlo u veliku porodicu Baby friendli hospital pod pokroviteljstvom Unicefa. GAO ima i setifikat za stručno osposobljavanje lekara na specijalizaciji iz ginekologije i akušerstva od strane Nastavno-naučnog veća Medicinskog fakulteta u Beogradu. GAO OB Novi Pazar je doživelo svoju punu afirmaciju u stručnim krugovima zbog čega imamo potpredsednika GAS Srbije i tri člana u Predsedništvo GAS Srbije SLD.
Da bi ostvarili svoje ciljeve, renoviranje GAO OB, nabavka opreme i aparata  obratili smo se “TIKI” –Turska agencija za saradnju i komunikaciju 24.12.2012.godine. Kontakt sa agencijom TIKA nam je omogućio Rifat Krlić iz Novog Pazara koji je bio uz nas do dobijanja donacije i sada tokom  realizacije donacije. Odigrao je veliku ulogu za nas, ovaj grad i ovo područje i mi mu se ovom prilikom zahvaljujemo. Krenulo se u pregovore sa minimalnim zahtevima, nabavka ultrazvučnog aparata i instrumenata, zatim pojedinih građevinskih radova do potpunog renoviranja odeljenja, nabavke opreme, aparata, instrumenata, enterijera. Ovakva donacija i radovi nisu zabeleženi do sada na ovom području. Bilo je potrebno oko 4 godine od prvog zahteva do odobravanja donacije.
Radovi na GAO OB Novi Pazar su počeli jula 2015 godine. Počelo se sa građevinskim radovima u porodilištu. Porušeni su unutrašnji zidovi, uklonjen malter sa spoljnih zidova, skinuti plafoni od trske i maltera, skinuta vrata i prozori. Videti porodilište taka je bilo strašno. Onda se krenulo sa zidanjem novih pregradnih zidova, postavljenjem pregrada od regipsa, postavljenjem pločica, novom instalacijom struje, vode, kanalizacije, grejanja. Radovi u porodilištu su u završnoj fazi i sada je sigurno da ćemo imati jedno od najboljih ako ne i najbolje porodilište u Republici Srbiji. Oprema, aparati, instrumenti, enterijer koji stižu učiniće ovo porodilište izuzetnim za pacijentkinje koje će se u njemu porađati i osoblje koje će u njemu raditi. Očekujemo da će do kraja meseca novembra radovi u porodilište biti završeni.
Pre mesec dana se počelo sa radovima na ginekologiji. Procedura rada je ista kao u porodilištu: sve iz početka. Urađeni su novi zidovi, izidane pregrade, završeno malterisanje, urađena izolacija podova, nova kanalizaciona, vodovodna, električna i grejna instalacija. Izborili smo se za dobijanje operacione sale na ginekologiji tako da operacije vise nećemo raditi na hirurškom odeljenju. Jednostavno rečeno izvode se radovi kao nikada do sada. Očekujemo da će radovi na ginekologiji biti završeni do Nove godine tako da ćemo kompletno porodiljstvo početi da radimo posle Nove godine. Kod nas će se porađati sve naše pacijentkinje, radićemo i porođaje carskim rezom. Od Nove godine nećemo slati naše pacijentkinje da se porađaju u Kraljevo i Kragujevac. Dobijanjem operativnog bloka na ginekologiji radićemo ginekološke operacije svakodnevno. Neće se više čekati za termin za ginekološke operacije.
Ostaje nam posle Nove godine da se renovira još akušerska strana tako da ćemo moći nasim pacijentkinjama da pruzimo kompletnu uslugu. Potrebno je još malo strpljenja da se radovi završe nakon čega ćemo moći da radimo maksimalnim kapacitetom u izvanrednim uslovima.
Ono što nam predstoji u narednoj fazi,nakon završetna kompletnog renoviranja je obezbeđivanje kadra:
• specijalizacija iz ginekologije i akušerstva,
• specijalizacije iz pedijatrije sa subspecijalizacijom iz neonatologije,
• znatan broj babica i pedijatrijskih sestara.
Verujemo da ćemo uspeti da Službu za zdravstvenu zaštitu žena unapredimo i podingnemo na nivo koji joj pripada.
 
 
Načelnik GAO OB NP
Potpredsednik GAS Srbije SLD
Prim  Dr med Nedžib Numanović
ginekolog-akušer